TOEIC

To 1979 το Educational Testing Service (ETS) δημιούργησε το TOEIC, ύστερα από απαίτηση του ΜΓΠ (Japanese Ministry of International Trade and Industry), το οποίο επιθυμούσε να βελτιώσει το επίπεδο Αγγλικών στην Ιαπωνική Βιομηχανία. Σήμερα, με πάνω από 1,7 εκατ. Υποψηφίους κάθε χρόνο στον κόσμο, το TOEIC έχει αναδειχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο.

Το TOEIC (Test of English for Ιnternational Communication) είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας που απονέμεται – για την Ελλάδα – από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση γλωσσομάθειας από το ΑΣΕΠ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος, σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πού Χρησιμοποιείται

  • Από εταιρίες, ως κριτήριο για την λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν ανθρώπινους πόρους π.χ. διάκριση ατόμων για προαγωγή .
  • Από ανεξάρτητους υποψηφίους π.χ. κατά την αναζήτηση εργασίας .
  • Από ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας για τους σπουδαστές τους.
  • Από Language Training Organizations. Προτείνεται από πολλούς αξιόλογους οργανισμούς ανά την Ευρώπη, ως ένας αντικειμενικός τρόπος μέτρησης και πιστοποίησης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.τις εξετάσεις του TOEIC.

Ποιοι ενδιαφέρονται να δώσουν το TOEIC;

Ενδιαφέρονται κυρίως οι εργαζόμενοι που στον επαγγελματικό τους χώρο απαιτείται η καθημερινή χρήση αγγλικών. Τέτοιοι χώροι είναι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, αεροπορικές εταιρείες, χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων, αθλητικών γεγονότων, συναντήσεων διεθνούς επιπέδου καθώς και από όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την γνώση Αγγλικών τους στο ελληνικό κράτος και τον ΑΣΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Μία φορά την εβδομάδα κατά την διάρκεια όλου του χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτησή τους τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν.

Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε ενότητας ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το ακουστικό μέρος (Listening) όπου αξιολογείται κατά η ικανότητα του υποψηφίου  να κατανοεί τον προφορικό λόγο και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading). Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει  περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις;

Το TOEIC περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διάρκεια 2 ωρών και 30 λεπτά που απαιτούνται για την παρουσίαση και τα διαδικαστικά. Το test χωρίζεται σε 2 μέρη:

Listening Comprehension

PART I: φωτογραφίες                     (20 ερωτήσεις)

PART II: ερωτήσεις – απαντήσεις   (30 ερωτήσεις)

PART III: σύντομοι διάλογοι            (30 ερωτήσεις)

PART IV: σύντομες συζητήσεις      (20 ερωτήσεις)

Διάρκεια: 45 λεπτά

Βαθμός: 5-495

Reading Comprehension

PART V: ημιτελείς προτάσεις             (40 ερωτήσεις)

PART VI: αναγνώριση σφαλμάτων     (20 ερωτήσεις)

PART VII: κατανόηση κειμένου           (40 ερωτήσεις)

Διάρκεια: 75 λεπτά

Βαθμός: 5-495

Τι βαθμολογία  χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι :

Μέσου / Βασικού επιπέδου (405-500)

Καλή / επίπεδο Lower (505-780)

Πολύ καλή / επίπεδο Advanced (785-900)

Άριστη / επίπεδο Proficiency (905-990)

Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Η πιστοποίηση του επιπέδου  TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα, είτε για να βελτιώσει το σκορ εφόσον το επίπεδο των Αγγλικών του έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου

Που και κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Η ελληνοαμερικανική Ένωση έχει επιλεγεί ως ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC στη Ελλάδα και είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα .Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα διεξαγωγής του τεστ. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μία επίσημη αναφορά με τα αποτελέσματά τους. Αυτό μπορεί να είναι είτε μία επίσημη βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου Certificate of Achievement, είτε ένα απλό Score Report.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε.

Κάθε πότε ξεκινάει νέο τμήμα προετοιμασίας TOEIC;

Τμήματα προετοιμασίας σχηματίζονται στις αρχές κάθε μήνα.

Ποια είναι η διαφορά του από το TOEFL;

Τα δυο τεστ διαφέρουν σε δυο σημαντικά  σημεία. Πρώτα απ’ όλα ο βασικός στόχος του TOΕFL είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Όσο αναφορά στην  θεματολογία ,τα κείμενα αλλά και το ακουστικό μέρους  έχουν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Όσο αναφορά στην δομή του τεστ ,το TOEFL συμπεριλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση ,τα οποία απουσιάζουν από τις εξετάσεις του TOEIC.

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?