Ποιοί είμαστε

Είμαστε ένα σύγχρονο φροντιστήριο που μέλημά μας είναι να ασχολούμαστε με τον κάθε μαθητή προσωπικά και να τον βοηθάμε όχι μόνο να πάρει το πτυχίο της γλώσσας που επιθυμεί, αλλά και να αγαπήσει τις ξένες γλώσσες.

Τα μαθήματά μας βασίζονται στη συμμετοχή, στην δημιουργία και στην επικοινωνία. Η χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτοποριακών τεχνικών, σε συνδυασμό με την ποιοτική διδασκαλία συντελούν στην ακόμα καλύτερη εμπέδωση του γλωσσικού υλικού.

Ενισχύουμε τη συνεργασία και την ομαδικότητα, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν τη γλώσσα σε ένα σε ένα ευχάριστο, ομαδικό περιβάλλον.

Η αφοσίωση και η εμπειρία των καθηγητών μας, σε συνδυασμό με τη μεθοδικότητα και την ενθάρρυνση, αποτελούν τα βασικά στοιχεία ώστε οι μαθητές να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να χειρίζονται τη γλώσσα με ευκολία.

Τα Μαθήματα μας

Το κάθε μάθημα είναι βιωματικό και προσαρμοσμένο στο μαθησιακό τύπο κάθε σπουδαστή (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό). Ο κάθε μαθητής μας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά σαν προσωπικότητα.

Οι καθηγητές μας έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τη μέθοδο του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).  Έτσι, διαπιστώνοντας μέσω συγκεκριμένου quiz το μαθησιακό τύπο του κάθε παιδιού, εφήβου ή ενήλικα, μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους και να εξασφαλίσουν ότι ο κάθε σπουδαστής μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα προσεγγίζοντάς τον σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ.

Η επιτυχία μας βασίζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών με καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα και σχεδιάζεται από ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό επιτελείο.

Οι  στόχοι μας

Ο κάθε μαθητής μας να αγαπήσει και να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα με την ευκολία και άνεση που χρειάζεται.

Όλοι οι σπουδαστές μας να αποκτήσουν το πτυχίο της επιλογής τους, αλλά και να μπορούν να διατηρήσουν το επίπεδο των γνώσεων τους στα επόμενα χρόνια σε οποιαδήποτε περίπτωση και στιγμή στη ζωή τους.

Να αναπτύξουμε πραγματική σχέση αγάπης και σεβασμού με όλους τους μαθητές μας.

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?