Γιατί iQ Learning

 

  • Είναι ένα σύγχρονο φροντιστήριο που ασχολείται με κάθε μαθητή προσωπικά και τον βοηθάει όχι μόνο να πάρει το πτυχίο της γλώσσας που επιθυμεί, αλλά και να αγαπήσει τις ξένες γλώσσες.
  • Το μάθημα βασίζεται στη συμμετοχή και στην επικοινωνία. Η χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτοποριακών τεχνικών σε συνδυασμό με την ποιοτική διδασκαλία κάνουν το μάθημα ζωντανό, δημιουργικό και συντελούν στην ακόμα καλύτερη εμπέδωση του γλωσσικού υλικού.
  • Τα παιδιά καλούνται να μάθουν τη γλώσσα  σε ένα ευχάριστο, ομαδικό περιβάλλον ιδανικό για μάθηση χάρη στη συνεργασία και ομαδικότητα που προωθεί ανάμεσα στους σπουδαστές του.
  • Η αφοσίωση και η εμπειρία των καθηγητών σε συνδυασμό με τη μεθοδικότητα και την ενθάρρυνση αποτελούν τα βασικά στοιχεία, ώστε οι μαθητές να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να χειρίζονται τη γλώσσα με ευκολία.

Στο  iQ Learning

 

  • Το κάθε μάθημα είναι βιωματικό και προσαρμοσμένο στο μαθησιακό τύπο κάθε σπουδαστή ( οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό). Ο κάθε σπουδαστής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά σαν προσωπικότητα.
  • Οι καθηγητές μας έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τη μέθοδο του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).  Έτσι, διαπιστώνοντας μέσω συγκεκριμένου quiz  το μαθησιακό τύπο του κάθε παιδιού, εφήβου ή ενήλικα, μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους και να εξασφαλίσουν ότι ο κάθε σπουδαστής μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα προσεγγίζοντάς τον σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ.
  • Η επιτυχία μας βασίζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών με καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα και σχεδιάζετε από ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό επιτελείο.

Ο στόχος του iQ Learning

  • Ο κάθε σπουδαστής μας να αγαπήσει και να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα με την ευκολία και άνεση που χρειάζεται  ώστε όχι μόνο να αποκτήσει το πτυχίο της επιλογής του, αλλά και να μπορεί να διατηρήσει το επίπεδο του σαν εργαζόμενος  για τα χρόνια που έρχονται, σε οποιαδήποτε περίπτωση και στιγμή στη ζωή του.
  • Το βασικό κλειδί της επιτυχίας μας είναι η πραγματική σχέση αγάπης και σεβασμού που έχουμε με τους μαθητές μας.