ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ

 • Δωρεάν Ενισχυτική Διδασκαλία
 • Δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη με μια ποικιλία ταινιών χωρίς υπότιτλους
 • Ατομικά εργαστήρια (lab) για εξάσκηση και βελτίωση μέσα από extra υλικό ( listening, GVR)
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης (Mock exams) το διάστημα πριν τις πτυχιακές εξετάσεις
 • Προσομοίωση προφορικής εξέτασης ( Oral interview practice) ανά ζεύγη το διάστημα πριν τις πτυχιακές εξετάσεις
 • Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων που ο σπουδαστής χάνει.
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία και πλούσιο διδακτικό υλικό
 • Συνεχή αξιολόγηση και ενημέρωση
 • Πρόσθετο βοηθητικό υλικό
 • Επισκέψεις σε εκθέσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου και σε θεατρικές παραστάσεις
 • Εποχιακές δημιουργικές δραστηριότητες στο χώρο του φροντιστηρίου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.( Zoom Meetings )

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?