Πτυχία Michigan

Ποια είναι τα πτυχία Michigan;

Το E.C.C.E. (Examination for the Certificate of Competency in English) είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας το οποίο δίνει το Πανεπιστήμιο του MICHIGAN κατόπιν εξετάσεων. Είναι αποδεικτικό καλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν την Αγγλική στην δουλειά και τις κοινωνικές συναλλαγές, αντίστοιχο σε αξία, με το FCE (LOWER) του Πανεπιστημίου του Cambridge

Το A.L.C.E. (Advanced Level Certificate in English) είναι ένα καινούργιο πτυχίο γλωσσομάθειας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με το Hellenic American University. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, αντίστοιχο σε αξία με το CAE (Advanced) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Το E.C.P.E. (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας το οποίο αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας, αντίστοιχο σε αξία με το CPE (Proficiency) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Γίνονται δύο φορές το χρόνο ως εξής

Το E.C.C.E αρχές Δεκεμβρίου και τέλος Μαΐου

Το A.L.C.E. Ιανουάριο και τέλος Ιουνίου

Το E.C.P.E Νοέμβριο και Ιούνιο

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις:

Το E.C.C.E αποτελείται από 4 sections. Αυτά είναι τα εξής

 1. Listening (κατανόηση προφορικού λόγου): βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από κασέτα (διάρκεια 30 λεπτά)
 2. Writing (γραπτό μέρος): μία γραπτή εργασία περίπου 180-200 λέξεων που βασίζεται σε δεδομένες πληροφορίες. Ο υποψήφιος επιλέγει ένα από τα δύο θέματα (διάρκεια 30 λεπτά)
 3. Speaking (συνέντευξη): συζήτηση με τον εξεταστή που ξεκινάει με προσωπικές ερωτήσεις και συνεχίζει με διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες. Η συζήτηση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο (διάρκεια 10 λεπτά)

Tο A.L.C.E (Advanced Level Certificate in English)

 1. Listening (κατανόηση προφορικού λόγου): βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από κασέτα (διάρκεια 35 λεπτά)
 2. GVR (Grammar, Vocabulary, Reading): 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου (διάρκεια 90 λεπτά)
 3. Writing (γραπτό μέρος): μία γραπτή εργασία περίπου 250 λέξεων που βασίζεται σε δεδομένες πληροφορίες. Ο υποψήφιος επιλέγει ένα από τα δύο θέματα (διάρκεια 30 λεπτά)
 4. Speaking (συνέντευξη): συζήτηση με τον εξεταστή που ξεκινάει με προσωπικές ερωτήσεις και συνεχίζει με διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες. Η συζήτηση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο (διάρκεια 10-15 λεπτά)

Tο E.C.P.E μοιράζεται σε δύο τεστ
Το Final Test περιλαμβάνει τρία sections

 1. Listening (κατανόηση προφορικού λόγου): βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από κασέτα (διάρκεια 35 λεπτά)
 2. GCVR (Grammar, Close, Vocabulary, Reading): 120 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου (διάρκεια 75 λεπτά)
 3. Writing (γραπτό μέρος): Μία γραπτή εργασία (άρθρο) περίπου 300 λέξεων την οποία .επιλέγει ο υποψήφιος ανάμεσα σε δύο (διάρκεια 30 λεπτά)
 4. Speaking (Συνέντευξη): Συζήτηση με τον εξεταστή που ξεκινάει με προσωπικές ερωτήσεις και συνεχίζει με διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες. Η συζήτηση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο (διάρκεια 10-15 λεπτά)

Οι ενότητες δίνονται όλες την ίδια μέρα;

Όχι. Οι γραπτές εξετάσεις είναι όλες την ίδια μέρα που είναι Σάββατο. Η προφορική εξέταση είναι μία άλλη μέρα πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις.

Που διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι γραπτές γίνονται σε μεγάλα ξενοδοχεία και οι προφορικές στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και άλλους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;

Περίπου 2-3 μήνες μετά τις εξετάσεις

Tα πτυχία του Michigan αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Cambridge;

Ναι. Όλα τα πτυχία του Πανεπιστημίου του MICHIGAN αναγνωρίζονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.

Οι προφορικές εξετάσεις είναι ίδιες και στα τρία πτυχία;

Όχι. Στις  προφορικές εξετάσεις του ECCE και ALCE , ο υποψήφιος εξετάζεται ατομικά από έναν εξεταστή ,ενώ στου ECPE οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά δυο από δυο εξεταστές.

Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών έχουν την ίδια βαρύτητα ως προς την βαθμολόγηση;

Όχι. Οι σωστές απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από σωστές απαντήσεις εύκολων ερωτήσεων ,καθώς τα γραπτά των υποψηφίων διορθώνονται από υπολογιστές  με χρήση ειδικού λογισμικού και την εφαρμογή των αρχών του Μοντέλου Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory)

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?