First Certificate in English

Το 1939 το Πανεπιστήμιο του Cambridge εισήγαγε το Lower Certificate in English που αργότερα μετονομάστηκε σε First Certificate in English (FCE).  Έκτοτε η μορφή των εξετάσεων άλλαξε επανειλημμένα και η τελευταία μεταρρύθμιση θα εφαρμόστηκε  τον Δεκέμβριο του 2008.

Στόχος της τελευταίας  μεταρρύθμισης είναι η ομαλή μετάβαση από το ένα πτυχίο στο επόμενο (FCE→CAE→CPE) ,καθώς η δομή τους είναι πλέον ίδια. Επιπλέον η συνολική διάρκεια της εξέτασης μειώνεται σημαντικά καθιστώντας την πιο ελκυστική στους υποψήφιους.

Επιπροσθέτως, δίνετε  πλέον η δυνατότητα στους υποψηφίους να επιλέξουν την διεξαγωγή της εξέτασης FCE σε ηλεκτρονική μορφή: CBFCE. Η εξέταση σε ηλεκτρονική μορφή, ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με την γραπτή εξέταση και έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή ώστε να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο εξεταστικής ποιότητας, ώστε να οδηγεί στο ίδιο ακριβώς επίπεδο γλωσσομάθειας με το FCE.

Τo FCE (First Certificate in English) είναι πτυχίο γλωσσομάθειας που απονέμει το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων. Καθώς η εξέταση βασίζεται σε καταστάσεις της καθημερινότητας, το πιστοποιητικό FCE αποτελεί ένα σημαντικό προσόν για άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή να ασχοληθούν με τον χώρο των διεθνών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, εργοδότες ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν τον τίτλο FCE, καθώς αποδεικνύει επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας για θέσεις υπαλλήλων, γραμματέων, διευθυντών σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον τουριστικό, όπου είναι συχνότατη η επικοινωνία στην αγγλική. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή έχουν την ικανότητα να συντάσσουν τυποποιημένες επιστολές, να δίνουν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου όπως επίσης να διεκπεραιώνουν μη ακαδημαϊκούς κύκλους μαθημάτων και να διαβάζουν απλά βιβλία και άρθρα.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Γίνονται δύο φορές το χρόνο : Μάιο – Ιούνιο και Δεκέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή αρκετούς μήνες πριν.

Παίζει ρόλο η ηλικία του υποψηφίου στις εξετάσεις;

Όχι. Τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών του Πανεπιστημίου του Cambridge έδειξαν ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο στην επίδοση του υποψηφίου. Στην Ελλάδα γύρω στο 20% είναι άνω των 18 ετών και 3% είναι από 13 ετών και κάτω.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις;

Το FCE αποτελείται από 5 ενότητες. Αυτές είναι οι εξής:

PAPER 1: Reading

Αποτελείται από τρία μέρη ισοδύναμα μεταξύ τους.

Part 1: Ένα κείμενο ακολουθούμενο από 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Part 2: Κείμενο με κενά. (Δίδεται στους σπουδαστές κείμενο από όπου έχουν αφαιρεθεί παράγραφοι ή προτάσεις και τοποθετηθεί σε λίστα ανακατεμένες. Πρέπει οι σπουδαστές να τις βάλουν στη σωστή θέση μέσα στο κείμενο).

Part 3:  Ένα ή περισσότερα σύντομα κείμενα ακολουθούμενα από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Διάρκεια : 1 ώρα
Βαθμοί :40

PAPER 2: Writing

Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι υποχρεωτικό και στο δεύτερο υπάρχει μία επιλογή από 4 θέματα εκ των οποίων το τελευταίο είναι ερωτήσεις πάνω σε ένα βιβλίο που (προαιρετικά) θα έχουν διαβάσει.

Part 1: οι σπουδαστές καλούνται να γράψουν ένα γράμμα ή e-mail με βάση πληροφορίες ή εικόνες που τους δίνονται

Part 2: Η γραπτή εργασία για την οποία έχουν δικαίωμα επιλογής είναι ή γράμμα ή άρθρο ή περιγραφική έκθεση ή αφήγηση ή σύντομη ιστορία.

Διάρκεια : 1 ώρα και 20 λεπτά
Βαθμοί :40

PAPER 3: Use of English (Γραμματική και λεξιλόγιο)

Αποτελείται από 4 μέρη στα οποία υπάρχουν ασκήσεις όπως κείμενο με κενά ακολουθούμενο από απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, κείμενο με κενά απλώς, μετατροπές προτάσεων χωρίς να αλλάζει νόημα, και παράγωγα.

Διάρκεια : 45 λεπτά
Βαθμοί :40

PAPER 4: Listening Comprehension (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου)

Αποτελείται από 4 μέρη. Οι ασκήσεις συμπληρώνονται αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από κασέτα.

Διάρκεια : 40 λεπτά
Βαθμοί :40

PAPER 5: Speaking

Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων. Αρχικά οι σπουδαστές λένε ορισμένα πράγματα για τον εαυτό τους, μετά συζητούν για ένα σετ φωτογραφίες ο καθένας, κατόπιν τους τίθεται ένα πρόβλημα και συζητούν τη λύση του και τέλος γίνεται συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με το προηγούμενο μέρος.

Διάρκεια :15 λεπτά
Βαθμοί :40

Οι ενότητες δίνονται όλα την ίδια μέρα;

Όχι. Οι πρώτες 4 δίνονται την ίδια μέρα. Η 5 ενότητα  (Speaking) δίνεται μια άλλη μέρα, πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις.

Αν την ημέρα που πρέπει να δώσω προφορικά έχω κάποιο κώλυμα;

Η αλλαγή προφορικών γίνεται μόνο μετά από αίτηση των υποψηφίων και καταβολή του change of interview fee. Εξαιρούνται από την καταβολή του παραπάνω ποσού οι υποψήφιοι που έχουν ιατρικούς λόγους και επιδεικνύουν ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο νοσοκομείο.

Που διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι μεν γραπτές σε σχολεία (Δημοτικά ή Γυμνάσια), οι δε προφορικές σε μεγάλα ξενοδοχεία .

Τα γραπτά διορθώνονται εδώ;

Όχι. Αποστέλλονται στο Cambridge όπου και βαθμολογούνται και τα αποτελέσματα ταχυδρομούνται στην Ελλάδα.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;

Περίπου 2-3 μήνες μετά τις εξετάσεις

Υπάρχει κάποια βαθμολογία στο πτυχίο;

Υπάρχουν 3 βαθμοί: «Α», «Β», «C» που δηλώνουν την επιτυχία του σπουδαστή. Υπάρχουν επίσης και το D  που σημαίνει ότι ο υποψήφιος απέτυχε παραλίγο, «Ε» που δηλώνει αποτυχία και «U» πολύ χαμηλή επίδοση

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;

Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επιτυχίας στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 55%

Το FCE αποτελεί προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος το Proficiency;

Όχι.

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?