Certificate of Proficiency in English

Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα .Είναι μια εξέταση  προχωρημένου επιπέδου, που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. και απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν  να χρησιμοποιήσουν  αποτελεσματικά σε σχεδόν οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο την αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή προσεγγίζουν το επίπεδο γνώσεων ενός μορφωμένου ατόμου με μητρική γλώσσα την αγγλική.

Ποια είναι τα οφέλη απόκτησης του CPE;

Το πιστοποιητικό CPE αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εργαστεί , να σπουδάσει στο εξωτερικό ή ακόμα και να επιδιώξει μια καριέρα που απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες, στους τομείς των επιχειρήσεων, της ιατρικής, της μηχανικής κλπ. Η πιστοποίηση επιπέδου  CPE αναγνωρίζεται από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων όλων των πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ολοένα και περισσότερων στις ΗΠΑ. Επίσης, εργοδότες σε όλο τον κόσμο  αναγνωρίζουν την εξέταση CPE.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Γίνονται δύο φορές το χρόνο : Μάιο – Ιούνιο και Δεκέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή αρκετούς μήνες πριν.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις;

Το CPE  αποτελείται από 5 ενότητες . Αυτές είναι οι εξής:

PAPER 1: Reading

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα από ένα εύρος πηγών περιλαμβανομένων μυθιστορημάτων και άλλων βιβλίων, εξειδικευμένων -και μη- περιοδικών και εφημερίδων μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Διάρκεια : 1 ώρα 40 λεπτά.
Βαθμοί :40

PAPER 2: Writing

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να συντάσσουν μη εξειδικευμένα κείμενα όπως επιστολές, άρθρα, εκθέσεις και αναφορές για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και αναγνώστη-στόχο, καλύπτοντας ένα εύρος θεμάτων. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν δυο (2)κείμενα  των 300-350 λέξεων περίπου.

Διάρκεια : 2 ώρα .
Βαθμοί :40

PAPER 3: Use of English (Γραμματική)

Στην εξέταση της Χρήσης των Αγγλικών, ο υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν γνώση και έλεγχο της γλώσσας, συμπληρώνοντας διάφορες ασκήσεις σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων και κειμένων. Αυτές περιλαμβάνουν συμπλήρωση των κενών, ασκήσεις σχηματισμού λέξεων, ερωτήσεις κατανόησης και σύνταξη περίληψης.

Διάρκεια : 1 ώρα και 30 λεπτά.
Βαθμοί :40

PAPER 4: Listening Comprehension (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου)

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό περιλαμβανομένων συνεντεύξεων, συζητήσεων, διαλέξεων και διαλόγων. Αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο στην αγγλική, να συλλέγουν πληροφορίες από ένα αναγνωσμένο κείμενο και να αντιλαμβάνονται τις στάσεις και απόψεις των ομιλητών.

Αποτελείται από 4 μέρη. Οι ασκήσεις συμπληρώνονται αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από κασέτα.

Διάρκεια : 40 λεπτά
Βαθμοί :40

PAPER 5: Speaking

Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων. Η προφορική εξέταση αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να εμπλέκονται σε διάλογο εν μέσω διαφόρων επικοινωνιακών πλαισίων. Η εξέταση περιλαμβάνει τρία μέρη: συνέντευξη, μια ομαδική άσκηση και ατομικές παρουσιάσεις συγκεκριμένου θέματος που ακολουθούνται από συζήτηση. Εικόνες και κείμενο δίνονται ως βοηθητικό έναυσμα στους υποψηφίους.

συζητούν τη λύση του και τέλος γίνεται συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με το προηγούμενο μέρος.

Διάρκεια :20 λεπτά
Βαθμοί :40

Οι ενότητες δίνονται όλα την ίδια μέρα;

Όχι. Οι πρώτες 4 δίνονται την ίδια μέρα. Η 5 ενότητα  (Speaking) δίνεται μια άλλη μέρα, πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις.

Αν την ημέρα που πρέπει να δώσω προφορικά έχω κάποιο κώλυμα;

Η αλλαγή προφορικών γίνεται μόνο μετά από αίτηση των υποψηφίων και καταβολή του change of interview fee. Εξαιρούνται από την καταβολή του παραπάνω ποσού οι υποψήφιοι που έχουν ιατρικούς λόγους και επιδεικνύουν ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο νοσοκομείο.

Που διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι μεν γραπτές σε σχολεία (Δημοτικά ή Γυμνάσια  ), οι δε προφορικές σε μεγάλα ξενοδοχεία.

Τα γραπτά διορθώνονται εδώ;

Όχι. Αποστέλλονται στο Cambridge όπου και βαθμολογούνται και τα αποτελέσματα ταχυδρομούνται στην Ελλάδα.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;

Περίπου 2-3 μήνες μετά τις εξετάσεις

Υπάρχει κάποια βαθμολογία στο πτυχίο;

Υπάρχουν 3 βαθμοί: «Α», «Β», «C» που δηλώνουν την επιτυχία του σπουδαστή. Υπάρχουν επίσης και το D  που σημαίνει ότι ο υποψήφιος απέτυχε παραλίγο, «Ε» που δηλώνει αποτυχία και «U» πολύ χαμηλή επίδοση

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;

Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επιτυχίας στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 50%

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?