Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Είναι το πρώτο πτυχίο που απονέμει το ελληνικό κράτος. Το Ε.Π.Π.Ε. δηλαδή το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων στοχεύει με το ΚΠΓ στην πιστοποίηση της γλωσσικής γνώσης.

Το Ε.Π.Π.Ε. προσδιορίζει 6 επίπεδα γνώσης υιοθετώντας την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Α1: επίπεδο στοιχειώδους γνώσης

Α2:  επίπεδο βασικής γνώσης

Β1: επίπεδο μέτριας γνώσης

Β2: επίπεδο καλής γνώσης

Γ1: επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Γ2: επίπεδο άριστης γνώσης

Προς το παρόν διενεργούνται εξετάσεις για το επίπεδο «Καλής Γνώσης» στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά. Αργότερα οι εξετάσεις θα επεκταθούν και σε άλλα επίπεδα όπως και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Όλοι οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης ή αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται ή σπουδάζουν στην Ελλάδα.

Πού γίνονται οι εξετάσεις και κάθε πότε;

Σε Λύκεια και ΤΕΕ της χώρας, 2 φορές το χρόνο : Απρίλιο και Νοέμβριο.

Σε ποια επίπεδα;

Σε πρώτη φάση οι εξετάσεις διεξάγονται για το επίπεδο Β2 και Γ1 και αργότερα θα επεκταθούν στο επίπεδο Γ2.

Πως μπορεί να δηλώσει κανείς συμμετοχή;

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα κατά τόπους Γραφεία Β’βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν α) παράβολο Δημοσίου και β) φωτογραφία ταυτότητας.

Αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ;

Ασφαλώς.

Το επίπεδο Β2 είναι ισότιμο του First Certificate (FCE)

Το επίπεδο Γ1 είναι ισότιμο του Advanced (CAE)

Το επίπεδο Γ2 είναι ισότιμο του Proficiency

Οι αντίστοιχες ισοτιμίες ισχύουν και για τα πτυχία των άλλων γλωσσών τα οποία αναγνωρίζονται  στις  χώρες της ΕΕ.

©2024 FineAd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?