Αγγλικά για Παιδιά και Εφήβους

Στο iQ Learning τα τμήματά μας απαρτίζονται από τον ιδανικό αριθμό μαθητών έτσι ώστε οι μικροί σπουδαστές μας να μάθουν να λειτουργούν σαν ομάδα με τη συμμετοχή όλων.  Ο σχεδιασμός των μαθημάτων στηρίζεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (διαδραστικός πίνακας/χρήση διαδικτύου/πλατφόρμα e-learning) σε συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία, συμβάλλοντας σημαντικά στην οπτικοποίηση και το ζωντάνεμα του μαθήματος στην τάξη.  Το παιδί του σήμερα χειρίζεται την τεχνολογία σαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του και εμείς εκμεταλλευόμαστε αυτή του τη δυνατότητα, εντάσσοντας ότι πιο σύγχρονο τεχνολογικό μέσο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική μας ατζέντα.

Λειτουργούν τμήματα:

Το σχολείο παρέχει:

  • Έμπειρους καθηγητές απόφοιτους Πανεπιστημίου.
  • Πρόγραμμα απόκτησης πτυχίου (path to success).
  • Σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
  • Δωρεάν διανομή βοηθητικών φυλλαδίων.
  • Τακτικά διαγωνίσματα και συστηματική παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή.
  • Άνετο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Ποιοτικό επίπεδο σπουδών.