Ακαδημαϊκές Βραβεύσεις

Το iQ Learning έχει βραβευτεί από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ( πτυχία Michigan)  καθώς επίσης και από το Βρετανικό Συμβούλιο (πτυχία Cambridge ) με Certificate of Recognition (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης).

Η επιμονή μας για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η μεγάλη μας επιτυχία στις εξετάσεις όλων των ξενόγλωσσων πτυχίων μας έφερε τη συγκεκριμένη αναγνώριση.

Τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκαναν και υποσχόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.