Αγγλικά για Ενήλικες

Στο iQ Learning τα τμήματά μας είναι ολιγομελή. Τα συνθέτουν ενήλικες, κυρίως φοιτητές, με κοινό επίπεδο γνώσεων ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια και ομαλή ροή εμπέδωσης της διδακτικής ύλης.  Με την IQ μέθοδό μας έχουμε καταφέρει να προσαρμόζεται ο μαθητής στις απαιτήσεις μας σε χρόνο ρεκόρ.

Λειτουργούν τμήματα:

 

Το σχολείο παρέχει:

  • Πρόγραμμα απόκτησης πτυχίου (path to success) ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες.
  • Τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή.
  • Αναπλήρωση μαθήματος και αλλαγές ωραρίου για φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξεταστικής τους.
  • Εγγύηση πτυχίου υπό προϋποθέσεις.
  • Ευέλικτο ωράριο/δυνατότητα αλλαγής τμήματος μέσα στο χρόνο.
  • Ενισχυτική δωρεάν διδασκαλία.